Privacybeleid

Informatie over hoe Kanotkungen o.a. je persoonsgegevens gebruikt

Kanotkungen verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de boeking te regelen, de onderlinge communicatie te beheren en om ervoor te zorgen dat je onze nieuwsbrief kunt ontvangen. De gegevens die verzameld en gebruikt worden, zijn die gegevens die jij in verband met boeking of de boekingsaanvraag hebt achtergelaten. Ook gebruiken we deze gegevens om de boeking te kunnen uitvoeren, te zorgen dat je onze communicatie ontvangt en voor onze boekhouding.

De verzamelde gegevens betreffen je naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Van personen die zich alleen aanmelden voor onze nieuwsbrief, bewaren we alleen het e-mailadres.

Het beheer van de persoonsgegevens heeft alleen betrekking op het kunnen uitvoeren van de boeking. Waar de persoonsgegevens boekhoudkundig nodig zijn, is dit om conform wetgeving te kunnen werken. Waar het onze nieuwsbrief betreft, willen wij je graag tegemoetkomen in je interesse. De persoonsgegevens die nodig zijn bij de verhuur van o.a. kano’s worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. De persoonsgegevens die boekhoudkundig nodig zijn en dus gevraagd worden vanuit wetgeving, worden zeven jaar bewaard. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij je e-mailadres totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Kanotkungen gebruikt het boekhoudprogramma Fortknox. Dat is Kanotkungens gegevensverwerker bij de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer je via Klarna betaalt, worden de door jou ingevoerde gegevens logischerwijs door Klarna beheerd en niet door de gegevensverwerker van Kanotkungen.

Als je gebruik wilt maken van je recht tot rectificatie en aanvulling, vergetelheid, beperking van de verwerking, dataportabiliteit of je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, dien je contact op te nemen met de gegevensverwerker van Kanotkungen. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de overheidsinstantie Integritetsmyndigheten (IMY), de Zweedse Autoriteit Persoonsgegevens, over de manier waarop Kanotkungen jouw persoonsgegevens beheert.

De verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens is Kanotkungen AB (org.nr Zweedse KvK 556474-5791), te bereiken op tel. +46 (0)73 181 41 38 en op e-mailadres info@kanotkungen.se. Bij vragen over hoe Kanotkungen omgaat met je persoonsgegevens kun je op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres contact opnemen.