Huurvoorwaarden & GDPR

1. Bedrijfsinformatie
kanotkungen.sewordt geleverd door Kanotkungen AB met org-nummer 556474-5791, Kanotkungen AB 556474-5791, in samenwerking met OutVentures AB, org-nummer 559241-7819. Informatie & afbeeldingen op de website zijn eigendom van het bedrijf of de partner en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.

Contact adres:
Kanotkungen AB
Solbergavägen 10E
647 52 Åkers Styckebruk

2. Prijzen
Elk item wordt vermeld inclusief btw in Zweedse kronen. In de winkelwagen ziet u de totaalprijs inclusief alle toeslagen zoals BTW, verzendkosten en betalingen.

3.1 Betaling
Betaling vindt plaats via de gekozen betaalmethode bij het afrekenen. De betaalmethode wordt door Bambora samen met partners verzorgd.

3.2 Kaartbetaling
Kaartbetalingen worden geaccepteerd door Visa, MasterCard en Maestro. De afschrijving van uw betaalkaart vindt direct plaats.

3.3 Swish-betaling
Swish-betaling wordt geaccepteerd bij het afrekenen. Lees meer en ontvang Swish op https://swish.nu.

4.3 Beschadigde goederen en klachten
Wanneer u de activiteit in de boeking start, is het belangrijk dat u controleert of de producten niet beschadigd of onjuist zijn. Mocht het product defect of beschadigd zijn, dan heeft u recht op een vervangend product indien beschikbaar, anders volledige terugbetaling.

De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en het optimale gebruik van de apparatuur. Bij kennelijke onzorgvuldigheid of diefstal is de huurder aansprakelijk voor schade of diefstal.

5. Herroepingsrecht en open koop
Betaalde boekingen worden niet gerestitueerd. De boeking kan tot vierentwintig uur voor aanvang worden verplaatst naar een willekeurige datum als voor de boeking “Weergarantie” (omboekingsbescherming) is gekocht. Volledige restitutie wordt gegeven in het geval van weersomstandigheden die de activiteit ongeschikt of gevaarlijk maken, zoals onweer, storm of andere weersomstandigheden. Bij ziekte wordt het volledige bedrag terugbetaald op vertoon van een ziekmeldingsattest.

6. Verwerking van persoonsgegevens
Om uw bestelling te ontvangen, verwerken en leveren, verwerkt Kanotkungen AB uw persoonsgegevens. Al onze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens. In Bijlage 1, Verwerking van persoonsgegevens, leest u meer over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

7. Contact & Klantenservice
Neem contact op met Kanotkungen AB via e-mail info@kanotkungen.se

8. Koekjes
Een cookie is een tekstbestand dat van een website naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen in het geheugen (sessiecookies) of als een klein tekstbestand (tekstgebaseerde cookies). Cookies worden gebruikt om b.v. inloggegevens of uw winkelwagen wanneer u verschillende websites bezoekt. Als uw browser is ingesteld om geen cookies te accepteren, kunt u geen bestelling plaatsen op onze site. U kunt dit eenvoudig wijzigen onder instellingen in uw browser. Houd er rekening mee dat we geen cookies gebruiken om persoonlijke informatie over u op te slaan

10.1 Overmacht
Overmacht zoals oorlog, omvangrijk arbeidsconflict, blokkade, brand, milieuramp, ernstige verspreiding van infectie of anderszins buiten de macht van de partij en die de partij verhindert haar verplichtingen na te komen en de partij hiervan bevrijdt. Deze vrijstelling geldt onder de voorwaarde dat de onderneming ook niet onder deze voorwaarden kan worden uitgeoefend. De wederpartij dient onverwijld op de hoogte te worden gesteld van omstandigheden die van toepassing kunnen zijn op deze bepaling.

10.2 Wijziging van contractvoorwaarden
Nadat de klant een aankoop heeft voltooid, heeft het verkoopbedrijf niet het recht om de voorwaarden van de huidige aankoop te wijzigen, tenzij anders is overeengekomen

10.3 Geschillen & wetten
Het Zweedse recht is van toepassing op alle aankopen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Geschillen over aankopen volgens deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld door de Zweedse algemene rechtbank.

Bijlage 1, Verwerking van persoonsgegevens
Kanotkungen AB,556474-5791,Kanotkungen AB 556474-5791, verwerkt persoonsgegevens in verband met handelen op https://kanotkungen.se en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt zodat Kanotkungen AB haar diensten kan leveren, voornamelijk voor de volgende doeleinden (“Doeleinden”):
• Om uw persoonlijke account aan te maken en te onderhouden
• Om uw bestellingen te ontvangen en te verwerken en uw goederen naar u te verzenden.
• Om eventuele retouren af te handelen.
• Om u sms-meldingen te sturen over de boekingsstatus.
• Om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over nieuwe of gewijzigde diensten.
• Om marketingaanbiedingen zoals nieuwsbrieven en catalogi te versturen.
• Om u enquêtes te sturen die u de mogelijkheid geven om de aanbiedingen en diensten van Kanotkungen AB te beïnvloeden.

De gegevens die worden verwerkt zijn de gegevens die u invoert, b.v. wanneer u bestellingen plaatst, contact opneemt met de klantenservice of iets dergelijks. De informatie die u invoert omvat b.v. contactgegevens, afleveradres en bestelde goederen (“Persoonsgegevens”). De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor Kanotkungen AB om de Doeleinden te kunnen bereiken. Bepaalde informatie kan ook worden verkregen uit openbare registers of uit andere openbaar beschikbare bronnen.

De belangrijkste rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor Kanotkungen AB om aan haar verplichtingen jegens haar klanten te kunnen voldoen. Bepaalde behandelingen zijn ook gebaseerd op het legitieme belang van Kanotkungen AB om haar activiteiten op een efficiënte en veilige manier uit te voeren en op de verplichting van Kanotkungen AB om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met autoriteiten en andere partijen die Kanotkungen AB inschakelt om de Doeleinden te bereiken, b.v. voor levering. Deze actoren kunnen gevestigd zijn in landen buiten de EU/EER. Als de Europese Commissie van mening is dat het land geen passend beschermingsniveau biedt, wordt de doorgifte aan de derde partij ondersteund door de modelcontractbepalingen van de Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU/EER, zie artikel 45 -46 van Verordening 2016/679 (“AVG”). Deze standaardcontractbepalingen zijn hier te vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. De verwerking van de Persoonsgegevens zal doorgaan zolang het nodig is om de Doeleinden te vervullen of zolang Kanotkungen AB hiertoe verplicht is. De Persoonsgegevens worden dan verwijderd. Als u vragen heeft over de verwerking van de Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Kanotkungen AB via info@kanotkungen.se. U kunt dit adres ook gebruiken als u een van de rechten wilt uitoefenen die u als geregistreerd persoon heeft volgens de AVG. Houd er rekening mee dat de rechten onder de AVG niet absoluut zijn en dat het inroepen van een recht niet noodzakelijkerwijs tot een actie leidt.
Uw rechten onder de AVG omvatten het volgende:
• Recht op inzage – Volgens artikel 15 AVG heeft u het recht op toegang tot de Persoonsgegevens en op informatie over de verwerking. Die informatie vindt u in dit document.
• Recht op rectificatie – Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u zonder onnodige vertraging te laten corrigeren. Rekening houdend met het doel van de verwerking, heb je ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
• Recht op wissen (“het recht om vergeten te worden”) – Onder bepaalde omstandigheden heeft u, met ondersteuning van artikel 17 AVG, het recht om de Persoonsgegevens te laten wissen.
• Recht op beperking van het gebruik – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van de Persoonsgegevens te beperken volgens artikel 18 AVG.
• Recht op gegevensoverdraagbaarheid – Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht om de Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Je hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Recht van bezwaar – Volgens artikel 21 AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van de Persoonsgegevens, bijvoorbeeld een verwerking die is gebaseerd op de legitieme belangen van Kanotkungen AB.

• Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensinspectie, te bereiken via datainspektionen@datainspektionen.se of 08-657 61 00.–