Integritetspolicy

Information om hur Kanotkungen använder m.m. dina personuppgifter

Kanotkungen samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna hantera avtalet och kommunikationen mellan oss och även om du har anmält dig för att få vårt nyhetsbrev. De uppgifter som samlas in och används är de som du lämnat i samband med beställning eller anmälan och som krävs för uppfyllande av avtalet, kommunikation mellan oss och vår bokföring.

Uppgifterna som samlas in är namn, telefonnumer, adress och e-postadress. För de som enbart anmäler sig till nyhetsbrevet sparas bara e-postadressen.

Behandlingen av personuppgifterna sker för att hantera avtalet mellan oss, vad gäller bokföringen enligt lagkrav och vad gäller nyhetsbrevet en intresseavvägning. De personuppgifter som hanteras för avtalet om hyra av kanoter m.m. kommer att raderas när de inte längre behövs. Vi kommer dock att spara personuppgifter i den mån de behövs i vår bokföring enligt bokföringslagens regler, d.v.s. sju år. Om du anmält dig till nyhetsbrev sparas uppgiften om e-postadress som längst tills du avanmäler ditt intresse av nyhetsbrevet.

Kanotkungen använder Fortknox för bokföring m.m. och Fortknox är Kanonkungens personuppgiftsbiträde för den hanteringen av dina personuppgifter. Då du använder Klarna för betalning kommer de självständigt att hantera de uppgifter du lämnar och inte vara Kanotkungens personuppgiftsbiträde.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet eller invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Kanotkungen. Du har även rätt att klaga på Kanotkungens behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Integritetsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsansvarig är Kanotkungen AB (orgnr 556474-5791), som du når på telnr +46 (0)73 181 41 38 och e-postadress info@kanotkungen.se Har du frågor om Kanotkungens hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss på ovanstående telefonnummer eller e-postadress.